Fedora Alt Logo

Ce mût verifichio la mê imagjin?

Une volte discjariade une imagjin, verifichile pe sigurece e integritât. Par verificâle, tache discjariant il relatîf file di CHECKSUM e metilu te stesse cartele de imagjin discjariade.

Duncje, impuarte la clâf(s) GPG di Fedora:

$ curl https://getfedora.org/static/fedora.gpg | gpg --import

Tu puedis verificâ i detais de clâf(s) GPG achì.

Cumò, verifiche che il file di CHECKSUM al sedi valit:

$ gpg --verify-files *-CHECKSUM

Il file di CHECKSUM al à di vê une firme adeguade di une di chestis clâfs:

  • CFC659B9 - Fedora 30
  • 429476B4 - Fedora 29
  • 9DB62FB1 - Fedora 28
  • DBBDCF7C - IOT 2019

Intal ultin, cumò che il file di CHECKSUM al è stât verificât, controle che la prove de some (checksum) de imagjin e corispuindi:

$ sha256sum -c *-CHECKSUM

Se il risultât al dîs che il file al è valit, alore tu puedis doprâlu!

Ce mût verifichio la imagjin discjariade suntun altri sisiteme operatîf?

Lei lis istruzions par verfiicâ la imagjin.