Fedora Logo

نصب کننده های آنلاینF41

این ها هستند عکس های خیلی کوچکی شما میتوانید استفاده کنید همچنین نصب کنید فدورا بر روی شبکه

فدورا سرور

دانلود | تایید

توجه: شما می توانید نسخه های مختلف فدورا را برای نصب با این netinstall انتخاب کنید. شما فقط به نسخه سرور محدود نیستید.

نصب کننده های آنلاینF41

این ها هستند عکس های خیلی کوچکی شما میتوانید استفاده کنید همچنین نصب کنید فدورا بر روی شبکه

فدورا سرور

توجه: شما می توانید نسخه های مختلف فدورا را برای نصب با این netinstall انتخاب کنید. شما فقط به نسخه سرور محدود نیستید.

معماری های جایگزینF41

این ها هستند پشتیبانی معماری های اضافی توسط فدورا فراتر از مجموعه استاندارد

DVD دانلود | تایید

شبکه دانلود | تایید

KDE DVD دانلود | تایید

KDE raw دانلود | تایید

qcow2 دانلود | تایید

raw دانلود | تایید

داکر دانلود | تایید

DVD دانلود | تایید

شبکه دانلود | تایید

qcow2 دانلود | تایید

raw دانلود | تایید

داکر دانلود | تایید

سرور دانلود | تایید

شبکه دانلود | تایید

qcow2 دانلود | تایید

raw دانلود | تایید

داکر دانلود | تایید

تصاویر مبتنی بر ابر/کلودF41

این ها هستند تصاویر(imges) برپایه فضای ابری شما می توانید استفاده کنید به عنوان qcow2 برای Openstack همچنین به عنوان یک عکس (images) فشرده raw. شما میتوانید استفاده کنید سپس همچنین برای گسترش در جامعه, به عنوان جعبه مجازی عکس(image) همچنین به عنوان عکس (images)libvirt/KVM. فضای ابری عکس(imaes) می تواند حتی راه اندازی انجام شود در وب سرویس اکانت آمازون شما, فقط انتخاب کنید فرمت مورد نیاز مناسب تان را.

عکس (image)raw

دانلود | تایید

عکس (image)qcow2

دانلود | تایید

عکس(image) VirtualBox

دانلود | تایید

عکس (image) libvirt

دانلود | تایید

x86_64 AMIs

برای راه اندازی کلیک کنید.

Standard HVM AMIs

برای راه اندازی کلیک کنید.

تصاویر مبتنی بر ابر/کلودF41

این ها هستند تصاویر(imges) برپایه فضای ابری شما می توانید استفاده کنید به عنوان qcow2 برای Openstack همچنین به عنوان یک عکس (images) فشرده raw. شما میتوانید استفاده کنید سپس همچنین برای گسترش در جامعه, به عنوان جعبه مجازی عکس(image) همچنین به عنوان عکس (images)libvirt/KVM. فضای ابری عکس(imaes) می تواند حتی راه اندازی انجام شود در وب سرویس اکانت آمازون شما, فقط انتخاب کنید فرمت مورد نیاز مناسب تان را.

عکس (image)raw

عکس (image)qcow2

عکس(image) VirtualBox

عکس (image) libvirt

x86_64 AMIs

برای راه اندازی کلیک کنید.

aarch64 AMIs

برای راه اندازی کلیک کنید.

همه چیزF41

انتخاب پکیج ها از بین هزاران پکیج برای نصب سفارشی شما: نیازمند یک دسترسی سریع اینترنت

هرچیزی 64-bit

دانلود | تایید

همه چیزF41

انتخاب پکیج ها از بین هزاران پکیج برای نصب سفارشی شما: نیازمند یک دسترسی سریع اینترنت

هرچیزی 64-bit

تست منابع

مستندات

مقداری اطلاعات پایه درباره درگیر شدن در تلاش های آزمایشی فدورا در دسترس است فدورا QA ویکی .

Email

ایمیل بحث برای فدورا تست در دسترس هستند در لیست زیر test@lists.fedoraproject.org.

گفتگو

Discussion of Fedora testing takes place in the #fedora-qa IRC channel on irc.libera.chat.

کمک های عمومی با فدورا

گاهی اوقات شما ممکن است یک مشکل با این چرخش روبرو شوید که میتوانید با استفاده از منابع عمومی پشتیبانی Fedora. یک لیست برای منابع در دسترسی در این صفحه‌ "کمک" فدورا .